در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین آموزش 1100 - هفته 39 infraction /ɪnˈfrækʃn̩/

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در آموزش 1100 - هفته 39 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

infraction /ɪnˈfrækʃn̩/

نقش، تخلف، شکستن

Syn: breach,intrusion,encroachment

Any attempt to influence the judges will be seen as an infraction of the rules.

هر کوششی در راستای تحت نفوذ گرفتن قضات، نقض قوانین محسوب خواهد شد.