در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین آموزش 1100 - هفته 39 turpitude /ˈtɜːpɪtjuːd/

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در آموزش 1100 - هفته 39 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

turpitude /ˈtɜːpɪtjuːd/

فساد، پستی، دلواپسی، دنائت ذاتی

Syn: sinfulness,vice,immorality

from any facet of his life, the acme of turpitude was reached by Adolph Hitler.

آدلف هیتلر در تمام جنبه های زندگی اش به اوج فساد رسید.