در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین آموزش 1100 - هفته 39 heinous /ˈheɪnəs/

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در آموزش 1100 - هفته 39 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

heinous /ˈheɪnəs/

زشت، شنیع، شریر، ظالم، فجیح، تاثر آور

Syn: evil,atrocious,abominable,abhorrent

It was a heinous crime.

جنایتی فجیع بود.