در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین آموزش 1100 - هفته 39 vindicate /ˈvɪndɪkeɪt/

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در آموزش 1100 - هفته 39 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

vindicate /ˈvɪndɪkeɪt/

حمایت کردن از، پشتیبانی کردن از، دفاع کردن از،محقق کردن، اثبات بیگناهی کردن، توجیه کردن

Syn: justify,exonerate;account for

The investigation vindicated her complaint about the newspaper.

آن تحقیقات، شکایت او درباره آن روزنامه را موجه دانست.