در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین آموزش 1100 - هفته 39 flay /fleɪ/

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در آموزش 1100 - هفته 39 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

flay /fleɪ/

پوست کندن از، سخت انتقاد کردن

Syn: peel,criticize,scold

The critics really flayed his new book.

منتقدان کتاب جدید او را به شدت به باد انتقاد گرفتند.