در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین آموزش 1100 - هفته 39 pandemonium /ˌpændɪˈməʊnɪəm/

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در آموزش 1100 - هفته 39 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

pandemonium /ˌpændɪˈməʊnɪəm/

مرکز دوزخ، کاخ شیطان، دوزخ، غوغا

Syn: tumult,turmoil,chaos,disorder

There was pandemonium as the presidential nominee entered the hall.

وقتی نامزد مقام ریاست جمهوری وارد سالن شد، آشوب در گرفت.