در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین آموزش 1100 - هفته 39 unconscionable /ʌnˈkɒnʃənəbl̩/

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در آموزش 1100 - هفته 39 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

unconscionable /ʌnˈkɒnʃənəbl̩/

غیر معقول، گزاف، خلاف وجدان، بی وجدان

Syn: unethical,amoral,immoral;overabundance

It was unconscionable to him to apologize.

معذرت خواهی برای او شرم آور بود.