در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین سري آموزش 504 واژه ضروري - هفته 10 Mount ˈmaʊnt

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در سري آموزش 504 واژه ضروري - هفته 10 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

Mount ˈmaʊnt

“Get up on”

سوارشدن، بالا رفتن از

Congressman Gingrich mounted the platform to make his speech.

« گینگریچ » نماینده ی کنگره برای ایراد سخنرانی از سکو بالا رفت.

The watchman mounted the tower to see if there were any people in the vicinity.

نگهبان از برج بالا رفت تا ببیند آیا کسی در آن حوالی هست یا نه.

My sister couldn’t mount the horse so they gave her a pony.

خواهرم نتوانست سوار اسب شود، از این رو به او یک کره اسب دادند.