در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین آموزش 1100 - هفته 39 machiavellian /ˌmækɪəˈvelɪən/

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در آموزش 1100 - هفته 39 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

machiavellian /ˌmækɪəˈvelɪən/

وابسته به عقاید سیاسی ‘ ماکیاولی’

Syn: cunning,opportunistic,treacherous

A Machiavellian plot was suspected.

احتمال توطئه ای محیلانه می رفت.