در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین آموزش 1100 - هفته 39 opprobrium /əˈprəʊbrɪəm/

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در آموزش 1100 - هفته 39 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

opprobrium /əˈprəʊbrɪəm/

رسوایی، ننگ، خفت، زشتی، ناسزایی

Syn: abuse,disgrace,discredit,insult

The coach heaped opprobrium upon the fledging player.

مربی، بازیکن بی تجربه را مورد تحقیر زیاد قرار داد.