در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین آموزش 1100 - هفته 39 staunch /stɔːntʃ/

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در آموزش 1100 - هفته 39 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

staunch /stɔːntʃ/

ریزش خون یا اشک و غیره را بند آوردن، جلو تراوش یا آب دادن چیزی را گرفتن، ناتراوا کردن، بستن، از تحلیل،وفادار، رفتن منابع یا ذخایر مالی و غیره جلوگیری کردن

Syn: stable,unhesitating,strong;loyal

He gained a reputation as being a staunch supporter of civil rights.

او به عناون حامی پر و پا قرص حقوق مدنی،اشتهار یافت.