در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین آموزش 1100 - هفته 39 imperturbable /ˌɪmpəˈtɜːbəbl̩/

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در آموزش 1100 - هفته 39 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

imperturbable /ˌɪmpəˈtɜːbəbl̩/

تزلزل ناپذیر، آرام، خونسرد، ساکت

Syn: clam,cool,tranquil

The speaker remained imperturbable while his audience shouted caustic comments about his mendacious activities.

زمانی که حضار با فریاد نظرات تندی در مورد فعالیت های نادرست سخنران ابراز میکردند او خونسرد بود.