در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین آموزش 1100 - هفته 39 decrepit /dɪˈkrepɪt/

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در آموزش 1100 - هفته 39 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

decrepit /dɪˈkrepɪt/

سالخورده و فرتوت، ضعیف و ناتوان، خیلی پیر

Syn: wron out;feeble,disabled,enfeebled

Most of the buildings were old and decrepit.

اکثر ساختمان ها قدیمی و کلنگی بودند.