در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین آموزش 1100 - هفته 39 belated /bɪˈleɪtɪd/

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در آموزش 1100 - هفته 39 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

belated /bɪˈleɪtɪd/

دیرشده، دیرتر از موقع، از موقع گذشته

Syn: overdue,unpunctual,late

They made a belated attempt to reduce the noise.

آنها تلاش بی موقع را برای کاهش سرو صدا انجام دادند.