در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین آموزش 1100 - هفته 39 saga /ˈsɑːɡə/

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در آموزش 1100 - هفته 39 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

saga /ˈsɑːɡə/

حماسه، حماسه اسکاندویناوی

Syn: epic,legend,history,chronicle

It was another episode in an ongoing saga of marriage problems.

آن اپیزود دیگری در قصه دراز مشکلات ازدواج بود.