در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین آموزش 1100 کلمه انگلیسی - هفته 38 docile /ˈdəʊsaɪl/

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در آموزش 1100 کلمه انگلیسی - هفته 38 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

docile /ˈdəʊsaɪl/

رام، سر براه، تعلیم بردار، مطیع

Syn: obedient,submissive

Even the most docile person may become fractious when he gets only a pittance for his hard work.

حتی سر به راه ترین آدم نیز وقتی بابت کار سخت فقط شندر غاز به او بدهند، خشمگین می شود.