در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین آموزش 1100 کلمه انگلیسی - هفته 38 chicanery /ʃɪˈkeɪnəri/

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در آموزش 1100 کلمه انگلیسی - هفته 38 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

chicanery /ʃɪˈkeɪnəri/

حیله بازی، ضد ونقیض گویی، مغالطه

Syn: fraud,deceitfulness,duplicity

The investigation revealed political chicanery and corruption.

تحقیقات، فریب کاری سیاسی و فساد را نشان داد.