در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین آموزش 1100 کلمه انگلیسی - هفته 38 audacity /ɔːˈdæsəti/

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در آموزش 1100 کلمه انگلیسی - هفته 38 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

audacity /ɔːˈdæsəti/

بی باکی، بی پروایی، جسارت، گستاخی

Syn: boldness

She showed great audacity when she went into the burning building to save the child.

او زمانی که برای نجات کودک، داخل آن ساختمان مشتعل رفت جسارت زیادی نشان داد.