در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین آموزش 1100 کلمه انگلیسی - هفته 38 capitulate /kəˈpɪt͡ʃʊleɪt/

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در آموزش 1100 کلمه انگلیسی - هفته 38 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

capitulate /kəˈpɪt͡ʃʊleɪt/

تسلیم شدن

Syn: submit, give in,surrender,yield

Their forces capitulated five hours after the bombardment of the city began.

نیروی آنها پس از پنج ساعت از شروع بمباران شهر، تسلیم شدند.