در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین آموزش 1100 کلمه انگلیسی - هفته 38 stigmatize /ˈstɪɡmətaɪz/

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در آموزش 1100 کلمه انگلیسی - هفته 38 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

stigmatize /ˈstɪɡmətaɪz/

داغ ننگ زدن بر، نشان دار کردن، لکه دار کردن

Syn: defame,dishonorm,disgrace

People should not be stigmatized on the basis of race.

آبروی مردم را نباید بر اساس نژاد برد.