در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین آموزش 1100 کلمه انگلیسی - هفته 38 homogeneous /ˌhɒməˈdʒiːnɪəs/

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در آموزش 1100 کلمه انگلیسی - هفته 38 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

homogeneous /ˌhɒməˈdʒiːnɪəs/

مقاربت کننده باهم جنس خود، متوافق، هم جنس، یکجور، مشابه

Syn: identical,alike,analogous,unvaried

The population of the village has remained remarkably homogeneous.

جمعیت آن دهکده به طرز چشمگیری متجانس باقی مانده اند.