در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین آموزش 1100 واژه ضروری - هفته 37 conducive /kənˈdjuːsɪv/

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در آموزش 1100 واژه ضروری - هفته 37 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

conducive /kənˈdjuːsɪv/

موجب شونده، سودمند، مساعد، منجر شونده

Syn: leading,contributing,useful

This is a more conductive atmosphere for studying.

این فضا سرچشمه بهتری برای مطالعه کردن است.