در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین سري آموزش 504 کلمه ضروري انگليسي - هفته 9 Miniature ˈmɪniəˌt͡ʃʊr

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در سري آموزش 504 کلمه ضروري انگليسي - هفته 9 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

Miniature ˈmɪniəˌt͡ʃʊr

“Represented on a small scale”

در مقیاسی کوچک نشان داده می شود، کوچک

The young boy wanted a miniature sports car for his birthday.

پسر بچه، برای تولدش ماشین مسابقه ای کوچکی را می خواست.

Instead of buying a massive dog, Teddy got a miniature poodle.

« تدی » بجای خریدن یک سگ بزرگ، یک پودل کوچک خرید.

We were seeking a miniature model of the bulky chess set.

ما به دنبال نمونه ی کوچکی از مهره های بزرگ شطرنج بودیم.