در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین سري آموزش 504 کلمه ضروري انگليسي - هفته 9 Challenge ˈt͡ʃæləndʒ

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در سري آموزش 504 کلمه ضروري انگليسي - هفته 9 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

Challenge ˈt͡ʃæləndʒ

“Call to a fight”

به مبارزه طلبیدن ، به چالش کشیدن

Aaron Burr challenged Alexander Hamilton to a duel.

« آرون بور » « الکساندر همیلتون » را برای نبردی تن به تن به مبارزه طلبید.

No one bothered to challenge the prominent lawyer.

هیچکس خود را به زحمت نمی انداخت که وکیل سرشناس را زیر سوال ببرد.

Trying to become a doctor was quite a challenge, Jack discovered.

« دیک » فهمید که تلاش برای دکتر شدن یک چالش کامل است.