در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین آموزش 1100 کلمه ضروری انگلیسی - هفته 36 grotesque /ɡrəʊˈtesk/

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در آموزش 1100 کلمه ضروری انگلیسی - هفته 36 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

grotesque /ɡrəʊˈtesk/

غریب و عجیب، بی تناسب، مضحک، تناقض دار

Syn: bizarre

We were lost in a grotesque town.

ما در یک شهر عجیب و غریب گم شدیم.