در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین سري آموزش 504 کلمه ضروري انگليسي - هفته 9 Lack ˈlæk

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در سري آموزش 504 کلمه ضروري انگليسي - هفته 9 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

Lack ˈlæk

“Be entirely without something; have not enough”

کاملاً فاقد چیزی بودن، به اندازه کافی نداشتن

Your daily diet should not lack fruits and vegetables.

رژیم غذایی روزانه شما، نباید فاقد میوه وسبزیجات باشد.

His problem was that he lacked a variety of talents.

مشکلش این بودکه فاقد استعدادهای مختلف بود.

As an amateur dancer, Vincent knew that he lacked the professional touch.

« وین سنت » بعنوان رقاصی تازه کار، می دانست که مهارت حرفه ای ندارد.