در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین سري آموزش 504 کلمه ضروري انگليسي - هفته 9 Resist rəˈzɪst

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در سري آموزش 504 کلمه ضروري انگليسي - هفته 9 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

Resist rəˈzɪst

“Act against; strive against; oppose”

عمل کردن برخلاف، مخالفت کردن با ، مقاومت کردن

Totie couldn’t resist eating the chocolate sundae.

« توتی » نمی توانست جلوی خودش را بگیرد که بستنی میوه ای- شکلاتی نخورد.

Tight security measures resisted Jimmy’s entrance into the bank.

اقدامات شدید امنیتی مانع ورود « جیمی » به بانک شد.

Harold resisted the opportunity to poke fun at the weird man.

« هارولد » با فرصت خندیدن به مرد عجیب مقاومت کرد.