در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین سري آموزش 504 کلمه ضروري انگليسي - هفته 9 Conclude kənˈkluːd

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در سري آموزش 504 کلمه ضروري انگليسي - هفته 9 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

Conclude kənˈkluːd

“End; finish; decide”

تمام کردن، به پایان رساندن، تصمیم گرفتن

Most people are happy when they conclude their work of the day.

بیشتر افراد وقتی کار روزانه شان را تمام می کنند، خوشحالند.

The gloomy day concluded with a thunderstorm.

روز دلگیر با رعد و برق به پایان رسید.

Work on the building could not be concluded until the contract was signed.

کار ساختمان، تا زمان امضاء قرارداد انجام نشد.