در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین سري آموزش 504 کلمه ضروري انگليسي - هفته 9 Document ˈdɑːkjəment

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در سري آموزش 504 کلمه ضروري انگليسي - هفته 9 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

Document ˈdɑːkjəment

“Something handwritten or printed that gives information or proof of some fact”

چیز دستنویس یا تایپ شده که درباره ی حقیقتی شواهد یا اطلاعات می دهد

Newly discovered documents showed that the prisoner was obviously innocent.

مدارک به تازگی کشف شده، نشان داد که زندانی کاملاً بی گناه است.

The documents of ancient Rome have survived many centuries.

اسناد روم باستان، قرن های زیادی برجای مانده اند.

We were reluctant to destroy important documents.

مایل نبودیم که اسناد مهم را ازبین ببریم.