در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین آموزش آنلاین لغات 1100 کلمه انگلیسی - هفته 33 glean /ɡliːn/

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در آموزش آنلاین لغات 1100 کلمه انگلیسی - هفته 33 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

glean /ɡliːn/

خوشه چینی کردن، این سو آن سو جمع کردن

Syn: gather , collect

The reporters could not glean anything from her servants.

گزارشگران نتوانستند از خدمتکاران او اطلاعات جمع کنند.