در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین آموزش آنلاین لغات 1100 کلمه انگلیسی - هفته 33 occult /ɒˈkʌlt/

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در آموزش آنلاین لغات 1100 کلمه انگلیسی - هفته 33 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

occult /ɒˈkʌlt/

از نظر پنهان کردن، مخفی کردن، پوشیده، نهانی، سری،رمزی، مکتوم، اسرار آمیز، مستتر کردن

Syn: secret

He looked for a propitious moment to exhibit his occult abilities.

او در پی لحظه ای مناسب بود تا توانایی های پنهانش را به نمایش بگذارد.