در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین آموزش آنلاین لغات 1100 کلمه انگلیسی - هفته 33 impetuous /ɪmˈpet͡ʃʊəs/

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در آموزش آنلاین لغات 1100 کلمه انگلیسی - هفته 33 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

impetuous /ɪmˈpet͡ʃʊəs/

بی پروا، تند و شدید

Syn: hasty , rash

Don’t be too impetuous.this is a very important decision.

آنقدر عجول نباش،این تصمیم خیلی مهمی است.