در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین آموزش آنلاین لغات 1100 کلمه انگلیسی - هفته 33 complacent /kəmˈpleɪsənt/

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در آموزش آنلاین لغات 1100 کلمه انگلیسی - هفته 33 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

complacent /kəmˈpleɪsənt/

از خود راضی، عشرت طلب، تن آسا، خود خشنود

Syn: self-satisfied

She was too complacent to say she was sorry.

او آنقدر از خود راضی بود که نتوانست معذرت خواهی کند.