در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین آموزش آنلاین لغات 1100 واژه ضروری - هفته 32 salubrious /səˈluːbrɪəs/

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در آموزش آنلاین لغات 1100 واژه ضروری - هفته 32 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

salubrious /səˈluːbrɪəs/

سازگار، گوارا، سالم، صحت بخش، سودمند

Syn: healthful

Some maintain that the ascetic leads a salubrious life.

عده ای معتقدند که فرد مرتاض زندگی سالمی دارد.