در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین سري آموزش 504 کلمه ضروري انگليسي - هفته 9 Rage ˈreɪdʒ

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در سري آموزش 504 کلمه ضروري انگليسي - هفته 9 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

Rage ˈreɪdʒ

“Violent anger; something that arouses intense but brief enthusiasm”

خشم شدید، چیزی که علاقه ی شدید اما مختصر بر می انگیزد

Joan’s bad manners sent her mother into a rage.

بدرفتاری «جوان»، خشم مادرش را برانگیخت.

In a fit of rage, Francine broke the valuable glass.

« فرانکین» در یک جنون آنی لیوان قیمتی را شکست.

The mayor felt a sense of rage about the exaggerations in the press.

شهردار، به خاطر بزرگنمایی های مطبوعات، خشمگین شد.