در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین آموزش آنلاین لغات 1100 واژه ضروری - هفته 32 menial /ˈmiːnɪəl/

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در آموزش آنلاین لغات 1100 واژه ضروری - هفته 32 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

menial /ˈmiːnɪəl/

پست، نوکر مابانه، چاکر، نوکر، آدم پست

Syn: degrading

Although she did not find it congenial, we cajoled our daughter into doing some of the menial tsks around the house.

اگر چه دختر ما انجام بعضی از کارهای پست در خانه را خوشایند نمی دانست اما او را گول زدیم که آن ها را انجام دهد.