در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین آموزش آنلاین لغات 1100 واژه ضروری - هفته 32 expedite /ˈekspɪdaɪt/

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در آموزش آنلاین لغات 1100 واژه ضروری - هفته 32 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

expedite /ˈekspɪdaɪt/

تسریع کردن در، پیش بردن، شتابان

Syn: carry out promptly

We hoped that the arbiter would expedite the sulution to the fracas that had been so elusive for a long time.

امیدوار بودیم قاضی به راه حلی برای بلوایی که مدت ها اینقدر دست نیافتنی بود سرعت بخشد.