در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین آموزش آنلاین لغات 1100 واژه ضروری - هفته 32 prodigious /prəˈdɪdʒəs/

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در آموزش آنلاین لغات 1100 واژه ضروری - هفته 32 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

prodigious /prəˈdɪdʒəs/

حیرت آور، شگفت، غیر عادی، شگرف

Syn: extraordinary , amazing

I had a prodigious dream last night, I dreamed that I could fly.

دیشب خواب حیرت آوری دیدم،خواب دیدم که می توانم پرواز کنم.