در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین آموزش آنلاین لغات 1100 واژه ضروری - هفته 32 alleviate /əˈliːvieɪt/

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در آموزش آنلاین لغات 1100 واژه ضروری - هفته 32 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

alleviate /əˈliːvieɪt/

سبک کردن، آرام کردن، کم کردن

Syn: make easier , lighten

If we cannot alleviate the harmful effects entirely, at least we can attenuate them.

ما در صورتی که نتوانیم اثرات زیان بار را به طور کامل سبک کنیم، دست کم می توانیم از شدت آن ها بکاهیم(آن ها را ضعیف کنیم).