در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین آموزش آنلاین لغات 1100 واژه ضروری - هفته 32 profound /prəˈfaʊnd/

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در آموزش آنلاین لغات 1100 واژه ضروری - هفته 32 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

profound /prəˈfaʊnd/

عمیق، ژرف

Syn: deep , wise

It is easy to construe a superficial remark to be a profound one.

به سادگی می توان گفته ای سطحی را به عنوان اظهار نظری ژرف تعبیر کرد.