در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین سري آموزش 504 کلمه ضروري انگليسي - هفته 9 Vicinity vəˈsɪnəti

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در سري آموزش 504 کلمه ضروري انگليسي - هفته 9 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

Vicinity vəˈsɪnəti

“Region near a place; neighborhood”

منطقه ی نزدیک یک مکان، همسایگی

Living in the vicinity of New York, Jeremy was near many museums.

چون «جرمی» در حوالی نیویورک زندگی میکرد، به موزه های زیادی نزدیک بود.

The torrent of rain fell only in our vicinity.

سیل باران فقط درحوالی ما بارید.

We approached the Baltimore vicinity by car.

با اتومبیل به اطراف « بالتیمور» نزدیک شدیم.