در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین آموزش آنلاین لغات 1100 کلمه ضروری انگلیسی - هفته 31 efficacy /ˈefɪkəsi/

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در آموزش آنلاین لغات 1100 کلمه ضروری انگلیسی - هفته 31 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

efficacy /ˈefɪkəsi/

اثر، تاثیر، سودمندی، درجه تاثیر

Syn: power to produce an effect

The efficacy of new drugs cannot be determined without a plethora of evidence.

بدون شواهد زیاد نمی توان تاثیر داروهای جدید را تعیین کرد.