در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین آموزش آنلاین لغات 1100 کلمه ضروری انگلیسی - هفته 31 lassitude /ˈlæsɪtjuːd/

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در آموزش آنلاین لغات 1100 کلمه ضروری انگلیسی - هفته 31 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

lassitude /ˈlæsɪtjuːd/

سستی، سستی تب، تب سبک، رخوت، خماری، بی میلی

Syn: weariness , fatigue

I have a feeling of lassitude in my legs.

در پاهایم احساس رخوت و سستی می کنم.