در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین آموزش آنلاین لغات 1100 کلمه ضروری انگلیسی - هفته 31 spurious /ˈspjʊərɪəs/

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در آموزش آنلاین لغات 1100 کلمه ضروری انگلیسی - هفته 31 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

spurious /ˈspjʊərɪəs/

قلب، بدلی، بدل، جعلی، الکی، نادرست، حرامزاده

Syn: fake , specious

The police said that your certification is spurious.

پلیس گفت که گواهینامه ی شما جعلی است.