در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین آموزش آنلاین لغات 1100 کلمه ضروری انگلیسی - هفته 31 heresy /ˈherəsi/

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در آموزش آنلاین لغات 1100 کلمه ضروری انگلیسی - هفته 31 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

heresy /ˈherəsi/

کفر، ارتداد، الحاد، بدعتکاری، فرقه، مسلک خاص

Syn: unbelief , lack of faith

The people hated him for heresy.

مردم از او به خاطر ارتداد(خروج از دین) نفرت داشتند.