در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین دوره آموزش آنلاین کتاب 1100 - هفته 30 decorum /dɪˈkɔːrəm/

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در دوره آموزش آنلاین کتاب 1100 - هفته 30 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

decorum /dɪˈkɔːrəm/

ادب، آداب دانی، مناسبت، رفتاربجا

Syn: politeness , correct behaviour

Repress your uncouth manners and act with decorum at the party.

رفتار های زشتتان را سرکوب کنید ک در میهمانی با ادب رفتار کنید.