در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین دوره آموزش آنلاین کتاب 1100 - هفته 30 rustic /ˈrʌstɪk/

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در دوره آموزش آنلاین کتاب 1100 - هفته 30 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

rustic /ˈrʌstɪk/

روستایی، مربوط به دهکده، دهاتی، مسخره

Syn: rural , countrified

The rustic life is supposed to be a tranquil one.

تصور می شود زندگی روستایی زندگی آرامی باشد