در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین دوره آموزش آنلاین کتاب 1100 - هفته 30 peremptory /pəˈremptəri/

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در دوره آموزش آنلاین کتاب 1100 - هفته 30 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

peremptory /pəˈremptəri/

قطعی، بی چون وچرا، امرانه، خود رای، شتاب آمیز

Syn: absolute

No one had the temerity to disobey the officer’s peremptory order.

هیچ کس جسارت نکرد که از فرمان بی چون و چرای افسر سرپیچی کند.