در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین دوره آموزش آنلاین کتاب 1100 - هفته 30 omnipotent /ɒmˈnɪpətənt/

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در دوره آموزش آنلاین کتاب 1100 - هفته 30 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

omnipotent /ɒmˈnɪpətənt/

قادر مطلق، قادر متعال

Syn: almighty

We would scoff at anyone calling himself omnipotent.

ما هر کسی که خودش را قادر مطلق بنامد مسخره می کنیم.