در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین دوره آموزش آنلاین کتاب 1100 - هفته 30 malign /məˈlaɪn/

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در دوره آموزش آنلاین کتاب 1100 - هفته 30 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

malign /məˈlaɪn/

بدخیم، بدنهاد، بدخواهی کردن، بدنام کردن

Syn: abuse , slander

It is most common to malign the wealthy for their avarice.

بدگویی کردن از افراد پولدار به خاطر حرص و طمعشان، بسیار رایج است.